Služby

Naša spoločnosť sa zameriava hlavne na služby a komplexný servis súvisiaci s dočasným pridelením našich zamestnancov do iných subjektov, preto naše služby sú určené hlavne pre:

 • firmy a spoločnosti
 • uchádzačov o zamestnanie
 • naších zamestnancov

Pre firmy a spoločnosti:

Skoro v každej výrobnej spoločnosti nastane obdobie, kedy výroba pociťuje nedostatok pracovnej sily, či už trvalým alebo dočasným navýšením výroby, zvýšenej práceneschopnosti kmeňových pracovníkov atď. V tom období ak má spoločnosť problém prekonať túto situáciu môže sa obrátiť na pracovnú agentúru, ktorá im dočasne alebo trvale poskytne potrebný počet vhodných pracovníkov. Túto službu poskytuje aj naša spoločnosť, ktorá zabezpečuje vhodných pracovníkov podľa požiadaviek obchodného partnera. Pri výbere kladieme veľký dôraz na pohovory, aby vhodný kandidát spĺňal všetky požadované kritéria. Zabezpečujeme aj celkovú prípravu a realizáciu náborovej kampane cielenú na vyhľadávanie vhodných kandidátov podľa požiadaviek obchodného partnera a Vytvárame aj databázu vhodných kandidátov
Táto služba má pre obchodného partnera veľa výhod, napr.:

 • zníženie nákladov na zabezpečenie pracovníkov ( inzercia, pohovory atď.)
 • zníženie nákladov na personálnu agendu ( zmluvy, výpovede atď.)
 • atď.

Pre uchádzačov o zamestnanie:

Pre uchádzačov zabezpečujeme hľadanie a možnosť výberu vhodnej pracovnej príležitosti. Naša spoločnosť ponúkne uchádzačovi o zamestnanie pracovné možností ktoré má k dispozícií a uchádzač má možnosť výberu práce, ktorá mu najviac vyhovuje. Všetkých uchádzačov evidujeme do našej databázy a v prípade vyskytnutia sa na pracovnom trhu vhodnej pracovnej príležitosti informujeme o tom uchádzačov, ktorí sú evidovaný v našej databáze. Uchádzač má možnosť na tejto stránke si pozrieť aktuálnu ponuku práce našej spoločnosti

Pre zamestnancov:

Pre zamestnancov zabezpečujeme:

 • dlhodobé zamestnanie
 • vhodné pracovné podmienky
 • prepravu z miesta sídla našej spoločnosti do miesta výkonu práce, popr. z ubytovne na pracovisko
 • vhodné ubytovanie
 • týždenne zálohy
 • výplaty načas
 • koordinátora
 • poradenstvo

 

Naša spoločnosť týmto ďakuje všetkým naším zamestnancom, ktorí sa rozhodli pracovať pre našu spoločnosť.